Opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG

Op 19 juni jl. heeft minister Schippers laten weten dat zij een wetswijziging in procedure zal brengen om de orthopedagoog-generalist op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG.

De Tweede en de Eerste Kamer moeten zich over dit voorstel nog uitspreken. Daarmee is normaal gesproken circa 2 jaar gemoeid. De daadwerkelijke opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG zal daarom in 2017 een feit kunnen zijn.

De NVO is erg blij met het voornemen van de minister, omdat het de beroepsgroep in staat stelt de specifieke expertise in te zetten waar dat nodig is en te kunnen fungeren als hoofdbehandelaar - t.z.t regiebehandelaar. Dit geldt voornamelijk voor de cliëntengroep jeugdigen en (jong) volwassenen met een beperking. Bovendien bevestigt het voornemen dat het beroep van orthopedagoog-generalist voldoet aan alle criteria voor opname in de Wet BIG: de beroepsgroep verleent individuele gezondheidszorg, het nut en de noodzaak van de - onderscheidende - activiteiten van de beroepsgroep zijn aangetoond en er is sprake van een eigenstandig beroep.

Tot het wetvoorstel van kracht is, blijft registratie, herregistratie en het private tuchtrecht van de NVO gelden, zoals dat nu het geval is.


Laatst Gewijzigd: 10-09-2015