Bachelorproject

Het bachelorproject is het afsluitende onderdeel van de bacheloropleiding. Je voert een wetenschappelijk onderzoek uit binnen een van de onderzoeksthema's van de afdeling Orthopedagogiek/Leerproblemen.

Het bachelorproject is het afsluitende onderdeel van de bachelorspecialisaties Orthopedagogiek en Leerproblemen. Je voert als student een wetenschappelijk onderzoek uit binnen een van de onderzoeksthema's/trajecten van Orthopedagogiek/Leerproblemen:

Meer informatie

Een korte beschrijving over het bachelorproject vind je de e-Studiegids of neem contact op met Dide van Adrichem voor meer informatie.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet je propedeuse hebben afgerond om aan het bachelorproject te beginnen. En als je van je tweede jaar nog vakken mist, is het misschien beter je project een jaar uit te stellen. Praat hierover met je studieadviseur Silvia Richter.

Start en rooster

De meeste bachelorprojecten starten in november en lopen tot en met juni. Bij sommige projecten verzoeken de docenten echter om een vroege start in september: de projectbeschrijvingen geven hierover meer informatie. 

Data en tijden van de bijeenkomsten vind je in het rooster. Het groepsnummer in het rooster correspondeert met het nummer van het project. Eventuele wijzigingen in het rooster worden hier ook aangevuld. Als er geen rooster bij een project wordt vermeld, dan plant de docent in overleg met de studenten, de bijeenkomsten in.

Rooster bachelorprojecten Orthopedagogiek/Leerproblemen

Let op! de bijeenkomsten zijn verplicht.

Inschrijfprocedure

De informatie over de projecten wordt jaarlijks eind augustus geactualiseerd. De inschrijfprocedure wordt eind augustus aangekondigd per mail. 

Je kunt je begin september inschrijven voor de bachelorprojecten. De inschrijving verloopt dit jaar via Qualtrics. De link naar de inschrijving wordt rondgemaild en zal gedurende de inschrijfperiode actief zijn.

Via Qualtrics kom je op het inschrijfformulier: hier vul je je gegevens in. Daarna geef je je top-5voorkeur aan. Zorg dat je van te voren weet wat je top-5 is door de projecten te bestuderen. Als je niet geplaatst kan worden binnen jouw 5 voorkeursprojecten, zullen wij je zorgvuldig plaatsen bij een overeenkomstig project.

Let op! De bachelorprojecten Orthopedagogiek en Leerproblemen worden gezamenlijk via deze website aangeboden. Studenten Leerproblemen dienen zich ook via Qualtrics in te schrijven volgens de hierboven vermelde procedure.

Bachelorprojecten Orthopedagogiek/Leerproblemen

In het najaar van 2016 starten er verschillende bachelorprojecten Orthopedagogiek/Leerproblemen. Studenten van Orthopedagogiek/Leerproblemen kunnen zich inschrijven op een project uit het gehele aanbod.

Aanbod bachelorprojecten Orthopedagogiek/Leerproblemen

Inschrijving najaar 2016

Je schrijft je in via Qualtrics. Inschrijfperiode: Maandagochtend 5 september 09.00u tot en met maandagochtend 12 september 09.00u. Na de inschrijfperiode zal de docent van de groep waar je bent geplaatst contact opnemen over de start van het project.

Laatst Gewijzigd: 01-12-2016