Onderzoek

Neuropedagogiek

Het onderzoek van de sectie Klinische Neuropedagogiek richt zich bij het functioneren van kinderen vooral op de relatie tussen hersenen en gedrag.


Leerproblemen

Het onderzoek van de sectie Leerproblemen richt zich met name op de ontwikkeling van het leren en problemen die zich daarbij kunnen voordoen.


Jeugdhulpverlening

Het onderzoek van de sectie Jeugdhulpverlening is gericht op gedrags-, emotionele en opvoedingsproblemen bij jeugdigen.