Neuropedagogiek

Het onderzoek op het terrein van de neuropedagogiek is gericht op de bestudering van problemen in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten die voortkomen uit min of meer ernstige stoornissen in de ontwikkeling van deze kinderen, veelal gerelateerd aan de genetische bagage van deze kinderen en aan processen in de hersenen. 


De aandacht van het onderzoek richt zich op psychopathologische en neurologische achtergronden van deze stoornissen, die veelal leiden tot probleemgedrag. Natuurlijk worden deze achtergronden in verband gebracht met de invloed van omgevingsfactoren zoals het gedrag van ouders en andere opvoeders, bijvoorbeeld leerkrachten op school.

Het probleemgedrag, gebaseerd op mildere tot ernstige ontwikkelingsstoornissen, wordt bestudeerd in aard en beloop, maar tevens wordt aandacht besteed aan diagnostiek en preventie. Daarmee nemen ook de implicaties van de behandeling van kinderen met probleemgedrag een belangrijke plaats in op de onderzoeksagenda. Het betreft hier dan zowel implicaties voor ouders en de gezinssituatie, als voor de schoolse (leer)omgeving en de opvang en behandeling in pedagogische instituties.

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 09-02-2016