Cursus Oefen(bege)leider najaar 2016

In de cursus Oefen(bege)leider worden een (theoretische) basis gegeven en handvatten aangereikt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oefeningen, gericht op incidentbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij ligt het accent op het maken van oefendraaiboeken.

Lees meer

Meer over de inhoud en aanmelden


Laatst Gewijzigd: 09-08-2016