Vineland II cursus

Informatie over de Vineland II -cursus. Vineland II (huidige en voorlopige NL versie) is de vervanger van Vineland / VABS. De universiteit biedt cursusdagen voor deze module. Om met Vineland II (materialen) te mogen werken, dient er een cursus gevolgd te zijn.

Algemene informatie

De Vineland II geeft een beeld van de sociale redzaamheid van kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. De Vineland kan gebruikt worden voor:

  • de onderkenning van een verstandelijke beperking en het niveau van adaptief functioneren van de cliënt;
  • de evaluatie van de resultaten van een behandeling/interventie;
  • indicatiestelling;
  • registratie en beleidsontwikkeling;
  • researchprojecten.


Vineland II

De Vineland Adaptive Behavior Scales hebben zich ontwikkeld tot de meest gebruikte instrumenten wereldwijd om adaptief gedrag van kinderen en volwassenen met ontwikkelingsbeperkingen in kaart te brengen. In 2005 (Sparrow, Cicchetti, & Ballow) is in de Verenigde Staten de Vineland II gepubliceerd en recent is de afdeling Orthopedagogiek Universiteit Leiden gestart met de vertaling en standaardiseringsprocedure om ook in Nederland een herziene versie te kunnen gaan hanteren. De Vineland II brengt het adaptief functioneren in kaart op de domeinen Communicatie, Dagelijkse Vaardigheden, Socialisatie en Motoriek en wordt gebruikt ter ondersteuning van individueel descriptief onderzoek, classificatie van verstandelijke beperking en evaluatie van behandeling en training, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek. 


Cursusdagen

In de Vineland II -cursus komen de uitgebreide versie en de screenerversie (Scholte e.a., 2005) aan bod, zowel training in de afname, als verwerking van de resultaten en toepassingsmogelijkheden.

De Vineland II cursus wordt meestal éénmaal per jaar georganiseerd. De datum van de eerstvolgende cursus zal via deze pagina worden aangekondigd. Bij interesse kunt u dit alvast aanmelden (ortho@fsw.leidenuniv.nl).  

De kosten bedragen € 100,- inclusief materiaal en koffie/thee.

AANKONDIGING EERSTVOLGENDE CURSUS: 23 juni 2017 

Tijd:        de cursus is van 10:00 tot 17:00
Locatie:   Faculteit der Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52 te Leiden

Materialen bestellen

Tijdens de Vineland Cursus krijgen cursisten de volgende materialen hardcopy uitgereikt:

* Gebruikershandleiding (NL, proefversie)
* Scoreformulier 
* Vineland Screener 0 - 12 jaar (kopie)
* Vineland tabellen (kopie)  

Na het volgen van de cursus verstrekt de Universiteit deze materialen ook digitaal en mogen ze als zodanig (handmatig) gebruikt worden voor onderzoek. U hoeft ze niet apart aan te schaffen. 

Aanvullende materialen:

Indien gewenst is de uitgebreide gebruikershandleiding (ENG, met scores/tabellen) en evt. aanvullende materialen (e/o software) te bestellen via Pearson NL dmv een e-mail.

De Vineland screener 0 – 6 jaar kan besteld worden bij Hogrefe

De Vineland Z en Tabellen schoolversie worden niet meer gebruikt. 
      

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de Vineland brochure. Indien u meer informatie wenst omtrent de screeners of met meer inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mw.dr. Y. Dijkxhoorn (e-mail).

Laatst Gewijzigd: 13-03-2017