In het Bacheloratelier zijn speciale medewerkers niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor o.a. het begeleiden van de workshops en statistische consultatie. Iedere afdeling van Pedagogische Wetenschappen is door één of meerdere medewerkers vertegenwoordigd:

 

Contact Bacheloratelier


Laatst Gewijzigd: 06-01-2017