Start de Academische Pabo goed

Je gaat beginnen aan de Academische Pabo Leiden. Van harte welkom! Je hebt vast allerlei vragen over de start van je studie. Op deze pagina vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen. Lees alles aandachtig door zodat je goed voorbereid aan je nieuwe opleiding begint.

Inschrijving via Studielink voor de Academische Pabo

Om aan de opleiding te kunnen beginnen is het nodig dat je tijdig als student ingeschreven staat bij zowel Hogeschool Leiden als bij de Universiteit Leiden. Lees hoe je je inschrijft. Zorg dat je deze procedure zorgvuldig en in de juiste volgorde doorloopt. Het is van groot belang je inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken, zodat je als het collegejaar begint toegang hebt tot alle (ICT)-voorzieningen van zowel Hogeschool als Universiteit.


Moet ik me verder nog ergens inschrijven?

Om je tijdens de Academische Pabo zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, willen we graag nog wat meer van je weten. Vul daarom het Informatieformulier in dat je hieronder vindt.

Informatieformulier Academische Pabo*

*De informatie wordt uitsluitend gebruikt om je in het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studie Advies zo goed mogelijk te begeleiden en valt onder het Privacy Reglement .

Introductie-activiteiten

El Cid-week

El Cid-week

We willen je graag uitnodigen voor verschillende introductieactiviteiten:

  • Van 15 t/m 19 augustus 2016 vindt de El Cid-week plaats. Dit is een algemene kennismaking met de stad Leiden voor alle nieuwe studenten. Daarnaast zetten alle culturele, religieuze, sport-, muziek- en gezelligheidsverenigingen in Leiden hun deuren voor je open zodat je overal een kijkje kan nemen. Op www.elcidweek.nl kun je lezen hoe je je aan moet melden. Deelname is niet verplicht maar wel aan te raden.
  • Van maandag 5 september tot en met vrijdag 9 september 2016 staat de introductie van de Academische Pabo op het programma. Onder de kopjes ‘Start studiejaar' en 'Introductiekamp’ vind je hier meer informatie over.


Start studiejaar

Op maandag 5 september 2016 begint de de Academische Pabo met een speciaal openingscollege van dr. Kristiaan van der Heijden.

Je wordt om 10.00 uur verwacht in zaal SC01 van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Aansluitend op het openingscollege krijg je van 11.00 uur tot 13.00 uur - ook in zaal SC01- het eerste college van het vak Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1A.

Na afloop van dit college verzamelen alle Academische Pabostudenten zich om 13.00 uur in zaal 1A20 van de FSW. Van 13.00 tot 15.00 uur maak je kennis met je eigen klas en je tutoren, tijdens de eerste tutoraatsbijeenkomst.

Op dinsdag 6 september word je om 9.00 uur weer verwacht op de Faculteit Sociale Wetenschappen voor verdere introductie-activiteiten (de zaal wordt op maandag doorgegeven). In ieder geval vindt van 12.00 tot 13.00 uur in zaal SB11 een voorlichtingsbijeenkomst plaats over alle ICT-voorzieningen die bij het deel Pedagogische Wetenschappen worden gebruikt in het onderwijs.

Introductiekamp

Van woensdag 7 september tot en met vrijdag 9 september 2016 vindt het introductiekamp plaats in Schoorl (Noord-Holland). Houd er dus rekening mee dat je deze dagen weg bent. De heen- en terugreis vinden op eigen gelegenheid plaats. Bekijk het programma en de adresgegevens van het kamp.

De kosten voor het kamp bedragen €95,- p.p. (inclusief overnachtingen en maaltijden tijdens het kamp, exclusief reiskosten). We rekenen erop dat iedereen deelneemt aan het kamp. Mochten er omstandigheden zijn waardoor deelname lastig is, neem dan contact op met Liesbeth Mau-Asam (071-5188720). Ook speciale dieetwensen voor de maaltijden tijdens het kamp kunnen per mail doorgegeven worden aan Liesbeth Mau-Asam.

Waar vind ik informatie over de vakken en het rooster?

Informatie over de universitaire vakken van de Academische Pabo staat in de Elektronische Studiegids, kortweg: de e-Studiegids Per vak is hierin een uitgebreide beschrijving van de inhoud, literatuur en onderwijs- en toetsvorm te vinden. 

Het rooster 2016-2017 met daarin alle informatie over hoor- en werkcolleges en tentamendata van de universitaire vakken staat op de website van Pedagogische Wetenschappen. Eventuele wijzigingen worden hier bekend gemaakt, dus raadpleeg het rooster regelmatig. 

Informatie over de Pabovakken (inhoudelijk en rooster) staat in de Elektronische Leeromgeving (ELO) van de Hogeschool. Hierop kun je inloggen met het account dat je van de Pabo/Hogeschool ontvangt. In de eerste week van de studie wordt je uitgelegd hoe dat precies werkt.

Hoe vind ik een stageplaats op een basisschool?

Vanaf blok 1 loop je elke dinsdag stage op een basisschool. De stageplaatsen worden door het Stagebureau van de Pabo geregeld. Mocht je voor de start van het studiejaar een ander adres krijgen (bijvoorbeeld omdat je een kamer hebt gevonden in Leiden), geef deze adreswijziging dan zo snel mogelijk door aan het Stagebureau of 071-5188723. Het Stagebureau kan dan een stageschool zoeken in de buurt van je (nieuwe) adres.

Hoe meld ik mij aan voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens?

Universitaire vakken In het universitaire deel van de Academische Pabo moet je je via uSis aan- of af te melden voor tentamens, inschrijven voor colleges en werkgroepen en uitslagen raadplegen en adresgegevens wijzigen.

LET OP: in het eerste blok schrijven wij je in voor alle werkgroepen, hoorcolleges en tentamens. Mocht je de vakken uit het eerste blok niet bij het eerste tentamen hebben gehaald, moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansingen van de vakken uit blok 1. Het inschrijven voor tentamens en herkansingen is verplicht, dus vergeet dat niet.
Lees meer over aan- en afmelding tentamens. Vanaf blok 2 moet je je zelf voor alle werkgroepen, colleges én tentamens inschrijven. Ook de inschrijving voor hoor- en werkcolleges is verplicht. De inschrijving voor de hoor- en werkcolleges van blok 2 sluit op 23 oktober 2016.

Pabovakken
Voor de Pabovakken hoef je niet in te schrijven. Ook voor de tentamens van de Pabovakken is inschrijven niet nodig.

Welke boeken moet ik aanschaffen en waar kan ik die kopen?

Boeken Academische Pabo (deel Pabo)
De boeken die je voor de Pabovakken moet aanschaffen staan in een overzichtelijke boekenlijst (NB Je hoeft alleen de boeken van studiejaar 1 aan te schaffen). Je kunt de boeken bij Bookshop De Vos in Leiden bestellen, maar eventueel ook bij een andere boekwinkel. Belangrijk is dat de ‘aanbevolen’ literatuur niet behoort tot de verplichte lesstof. Schaf deze boeken pas aan nadat je hebt overlegd met de docent.

Boeken Academische Pabo (deel Universiteit)
Op de website van Emile, de studievereniging van Pedagogische Wetenschappen, vind je de boekenlijst van de universitaire vakken. Deze boeken staan ook in de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids.

Je kunt de studieboeken bestellen via de studievereniging Emile. Als je daar lid van wordt, kun je je studieboeken met korting aanschaffen in hun webshop. Deze shop is beperkt open, dus houd de website van Emile goed in de gaten!

Je kunt studieboeken natuurlijk ook bestellen bij de boekhandel.


Overige studiekosten

In je eerste studiejaar zul je verschillende kosten maken. Zo kost het Introductiekamp €95,- en bezoek je voor de Pabovakken taal en natuur twee musea (Kinderboekenmuseum en Naturalis) die samen €15,- kosten. In september krijg je hiervoor een factuur van Hogeschool Leiden, waarmee je deze kosten (€110,-) in één keer kunt voldoen.

Wat organiseert de studievereniging?

Emile is een vereniging voor alle studenten Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Studenten van de Academische Pabo kunnen hiervan uiteraard ook lid worden. Emile organiseert excursies, activiteiten en reizen. Als je lid wordt van Emile, krijg je 10% korting op de universitaire studieboeken en ontvang je een aantal keer per jaar het verenigingsblad Tabula Scripta.
Bovendien organiseert Emile een kennismaking voor nieuwe studenten: lees alle informatie over het eerstejaarsweekend. Dus meld je nu aan als lid via dit formulier!

Kunnen studenten meedenken over het onderwijs?

Jazeker! Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft een Opleidingscommissie, in de wandeling OCP genoemd. Hierin denken en adviseren studenten en docenten met elkaar over onderwijszaken. De OCP kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud en de opbouw van het onderwijsprogramma en over de onderwijsfaciliteiten. Ieder jaar zijn er verkiezingen voor de vier studentleden van de OCP. 

Maak kennis met de huidige studentleden van de OCP.

Verder komt er in het studiejaar 2015-2016 op de Pabo een speciale studentenraad van de Academische Pabo. Houd de berichten hierover in de gaten.

Welke informatie is er nog meer?

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen geeft ieder jaar een Wegwijzer uit. Dit is een klein en handzaam boekje waarin een korte beschrijving staat van de bachelor- (en master)opleiding(en) en van de organisatie van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Verder vind je informatie over instanties en personen die je kunnen helpen bij eventuele vragen. Ook staan er handige internetsites in.

De Wegwijzer Pedagogische Wetenschappen 2016-2017 kun je na half juli 2016 ophalen bij de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen op de vierde verdieping (kamer 4B01) van de FSW.

De Pabo heeft een digitale Studiegids met allemaal praktische en organisatorische informatie. Deze is te vinden op de Elektronische Leeromgeving (ELO).

Studenten met dyslexie

Vrijdag 9, donderdag 15 en maandag 19 september is het voor de nieuwe eerstejaars studenten met dyslexie mogelijk om op de Pabo standaardvoorzieningen aan te vragen. Het gaat om toetstijdverlenging met 30 minuten en/of vergrote toets opgaven. Je kunt je op genoemde dagen tussen 10 en 14 uur melden in lokaal B0.034 van de Hogeschool Leiden. Voor de aanvraag dien je het origineel en een kopie van de dyslexie verklaring mee te brengen. Voor voorzieningen bij het Pedagogische Wetenschappen-deel kun je contact opnemen met de studieadviseur, Jacquy Bouwer

Waar kan ik met vragen terecht?

Met vragen over het universitaire deel van de Academische Pabo kun je terecht bij het facultaire Onderwijs Servicecentrum (OSC) op de begane grond van de faculteit. Dat is is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen. De medewerkers van het OSC helpen je meteen of zullen je doorverwijzen naar de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen op de vierde verdieping van de faculteit.

Verder biedt de Wegwijzer Pedagogische Wetenschappen het antwoord op heel wat vragen. Speciaal voor studenten die in september beginnen aan de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen of de Academische Pabo is er ook nog de brochure Hoe overleef ik de start van een nieuwe studie? Hierin vind je praktische en organisatorische informatie.

Vragen over het Pabodeel van de Academische Pabo kun je op de Hogeschool stellen aan de medewerkers van Studentzaken. Je vindt hen in de FO-gang. Ze zijn ook telefonisch bereikbaar via: 071-5188881 of per mail: studentzaken@hsleiden.nl

Laatst Gewijzigd: 20-07-2016