Bachelorexamen aanvragen

Zodra je alle onderdelen van de Bacheloropleiding behaald hebt, moet je zelf je Bachelorexamen aanvragen.

Hiervoor vul je het Aanvraagformulier Bachelorexamen in. Dit lever je in bij de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen (op de vierde verdieping). Mochten op het moment dat je het examen aanvraagt nog niet alle cijfers bekend zijn, moet je het Formulier Ontbrekende Vakken Bachelorexamen aan de aanvraag toevoegen.  


Data en termijnen voor het Bachelorexamen

De data en termijnen die van belang zijn voor het aanvragen van het Bachelorexamen en de uitreiking van het Bachelordiploma vind je in data en termijnen voor het collegejaar 2016-2017.

Elke maand is er een moment waarop het diploma beschikbaar is. Dit staat in het overzichtje vermeld als 'datum van de uitreiking van de bul'. Er zijn echter voor reguliere Bachelorstudenten alleen officiële collectieve uitreikingen in de maanden oktober en februari.

Voor studenten van de Academische Pabo geldt het volgende:
studenten die in augustus zowel alle vakken van het universitaire deel als van het Pabo-deel van de Academische Pabo hebben behaald nemen deel aan een officiële collectieve uitreiking in september. Ook zij moeten het universitaire bachelorexamen aanvragen volgens de procedure zoals op deze website beschreven wordt.

Studenten van de Academische Pabo die op een ander moment in het jaar zowel alle vakken van het universitaire deel als van het Pabo-deel van de Academische Pabo hebben behaald nemen niet deel aan een uitreiking maar kunnen hun universitaire diploma komen ophalen op het moment dat dit beschikbaar is (zie hierboven). Ook zij moeten het universitaire bachelorexamen aanvragen volgens de procedure zoals op deze website beschreven wordt. Hetzelfde geldt voor studenten van de Academische Pabo die wel alle universitaire vakken hebben behaald maar nog niet alle Pabo-vakken.

Uitschrijven als student

Als je gaat afstuderen word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Wil je dit wel, dan moet je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Hoe je dat aanpakt wordt op deze site uitgelegd.

Meer informatie

Met vragen over het aanvragen van je Bachelorexamen kun je terecht bij de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen.

Formulieren

Aanvraagformulier Bachelorexamen            
Formulier Ontbrekende Vakken Bachelorexamen

Laatst Gewijzigd: 28-11-2016