Masterproject

Informatie over het masterproject.

Het Masterproject vormt het sluitstuk van alle specialisaties van de Masteropleiding 'Education and Child Studies'. Doel van het Masterproject is de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek, waarbij de gehele empirische cyclus wordt doorlopen. Tijdens het Masterproject verricht de student onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van één van de specialisaties binnen de Masteropleiding. De student formuleert een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint zich op de methodologische, ethische en praktische implicaties van zijn onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie, en legt deze stappen vast in een verslag. Het Masterproject wordt afgesloten met een individuele scriptie (of thesis) en bovendien met een presentatie van je Masterproject.


Wegwijzer Masterproject

Het Masterproject is een omvangrijk onderdeel van de Masteropleiding (20 ects). Om studenten op de hoogte te stellen van alle informatie die nodig en nuttig is om het Masterproject op en plezierige en succesvolle manier tot een goed einde te brengen heeft het Instituut Pedagogische Wetenschappen een speciale Wegwijzer Masterproject uitgebracht. Het verdient aanbeveling de Wegwijzer goed te lezen voordat je aan je Masterproject begint.

Presentatie Masterproject

Het Masterproject wordt, behalve met je scriptie, afgesloten met een powerpointpresentatie. Het houden van een presentatie is voor alle Masterstudenten verplicht en een voorwaarde om te kunnen afstuderen. In ongeveer 10 minuten presenteer je je onderzoek aan andere Masterstudenten en eventuele gasten.

In de Handleiding Masterpresentaties vind je verdere informatie.  Je meldt je aan met het aanmeldingsformulier dat door je begeleider voor akkoord moet worden getekend. Het formulier lever je in bij de Instituutsdienst (4de verdieping, kamer 4B01). 

De presentaties vinden plaats tijdens symposia die worden gehouden op woensdagmiddagen, in principe van 14.00 tot 17.00 uur. De exacte duur hangt af van het aantal presentaties. Als je je hebt aangemeld ontvang je per mail een uitnodiging. Het programma van de symposia wordt maandelijks via deze website bekend gemaakt.

Presentatiedata 2016-2017             Aanmelden vóór  
08-02-2017             13-01-2017  
15-03-2017             17-02-2017  
12-04-2017             17-03-2017  
10-05-2017             14-04-2017  
14-06-2017             19-05-2017  
05-07-2017             16-06-2017  
19-07-2017             30-06-2017  
09-08-2017             14-07-2017  
               
               
   

Programma symposium

Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium is een digitale database van de bibliotheken van de Universiteit Leiden, waarin de scripties van afgestudeerde studenten van de universiteit worden opgenomen. Het uploaden van de scriptie in het Scriptierepositorium is een voorwaarde voor het afstuderen voor studenten van de Masteropleiding Education and Child Studies. De aanvraag van het Masterexamen wordt pas goedgekeurd op het moment dat de laatste definitieve, met een voldoende beoordeelde versie van je scriptie in het Scriptierepositorium is opgenomen.

Hiervoor vul je samen met je eerste en tweede begeleider een Toestemmingsformulier in dat je eerste begeleider inlevert bij het Onderwijs Servicecentrum (OSC).  Het OSC uploadt je scriptie in het Scriptierepositorium. Algemene informatie over het Scriptierepositorium vind je op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Laatst Gewijzigd: 30-05-2017