Beroepsregistraties

De overheid stelt hoge eisen aan de deskundigheid en professionaliteit van pedagogen en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Na het behalen van hun Masterdiploma gaan veel pedagogen aan de slag als hulpverlener. De overheid stelt hoge eisen aan de deskundigheid en professionaliteit van deze beroepsgroep en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Dit gebeurt onder andere door te registeren wie voldoet aan de kwaliteitseisen.


Voor pedagogen zijn in elk geval de volgende twee registratiesystemen relevant:

  • NVO-registraties: registraties van de beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO);
  • BIG-registratie: register opengesteld in het kader van de wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de Wet BIG).

NVO-registraties

De NVO kent verschillende soorten registraties. Uitvoerige informatie hierover wordt gegeven op de NVO website. Bij het aanvragen van twee daarvan speelt het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden een rol. 

BIG-registratie

Het BIG-register heeft betrekking op het werkveld van de individuele gezondheidszorg. Hulpverleners die zijn opgenomen in het BIG-register voeren de titel gezondheidszorg (GZ)-psycholoog. Het BIG-register staat open voor pedagogen en psychologen die na hun Masteropleiding de postdoctorale opleiding voor GZ-psycholoog hebben gevolgd.

Het aantal opleidingsplaatsen is beperkt; toelating geschiedt via een sollicitatieprocedure waarvoor men in ieder geval in het bezit moet zijn van een LOGO-verklaring.

Vervolgopleidingen

Bezoek de website vervolgopleidingen na de master.

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 30-05-2017