Masterexamen aanvragen

Zodra je alle onderdelen van de Masteropleiding behaald hebt, moet je zelf je Masterexamen aanvragen.

Hiervoor vul je het Informatieformulier Masterexamen in. Dit lever je in bij de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen (op de vierde verdieping). Mochten op het moment dat je het examen aanvraagt nog niet alle cijfers bekend zijn, moet je het Formulier Ontbrekende Vakken Masterexamen aan de aanvraag toevoegen.  

Wie de Masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer-en Gedragsproblemen in het Onderwijs of Forensische Gezinspedagogiek heeft voltooid en voor de NVO-registratie Basis Orthopedagoog de Verklaring Vooropleiding wil aanvragen moet daarvoor een speciaal formulier invullen en inleveren (zie hieronder).


Data en termijnen voor het Masterexamen

De data en termijnen die van belang zijn voor het aanvragen van het Masterexamen en de uitreiking van het Masterdiploma vind je in de data en termijnen van 2016-2017.

Uitschrijven als student

Als je gaat afstuderen word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Wil je dit wel, dan moet je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Hoe je dat aanpakt wordt op deze site uitgelegd.

Meer informatie

Vragen over het aanvragen van je Masterexamen kun je mailen naar de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen.

Formulieren

Informatieformulier Masterexamen
Formulier Ontbrekende Vakken Masterexamen
Formulier aanvragen NVO-verklaring OrthopedagogiekFormulier aanvragen NVO-verklaring LeerproblemenFormulier aanvragen NVO-verklaring Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het OnderwijsFormulier aanvragen NVO-verklaring Forensische Gezinspedagogiek

Laatst Gewijzigd: 30-05-2017