Regelingen

Beroepsregistraties

De overheid stelt hoge eisen aan de deskundigheid en professionaliteit van pedagogen en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening.


Klachtenloket voor studenten

Heb je een klacht, of wil je een beroep of bezwaar aantekenen naar aanleiding van een besluit? Via het klachtenloket voor studenten weet je hoe je dit kunt doen.