Boeken bestellen

Boek 'Perspectief op Inclusief' verschenen

Op 30 september werd het boek 'Perspectief op Inclusief: vruchten van praktijkonderzoek' gepresenteerd. In dit boek staan de resultaten van het grote opvattingenonderzoek beschreven dat door PLATO in samenwerking met Fontys OSO is uitgevoerd op 35 scholen van het samenwerkingsverband 'Weer Samen Naar School' uit Bladel.