Handboek 'Oefenen als professie' (2e druk)

Het handboek ‘Oefenen als professie’ is geschreven voor personen die een rol spelen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van multidisciplinaire oefeningen. Daarnaast is het zeer geschikt voor personen die zich bezighouden met beleidsvorming op het gebied van multidisciplinair oefenen. Het handboek geeft niet alleen een schat aan informatie en uitleg over oefenen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, maar biedt ook praktische handvatten en voorbeelden. De uitgave bestaat uit vijf katernen: planning en voorbereiding van het oefenen, ontwikkeling van oefeningen, uitvoering van oefeningen, evaluatie en leren van oefeningen en oefenmanagement. Daarbinnen vormen de elf competenties van de procesmanager oefenen de rode draad.
In 2009 verscheen de eerste druk van dit handboek; deze tweede druk betreft een actualisatie en uitbreiding van de eerste druk.

Bestellen?

Het handboek ‘Oefenen als professie’ (2e druk) is weer op voorraad. U kunt dit boek hier bestellen.

Samenwerking tussen PLATO, IFV en Twynstra Gudde

Het boek is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen PLATO (Universiteit Leiden), het Instituut Fysieke Veiligheid en Twynstra Gudde - Adviseurs en Managers. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en onder projectleiderschap van Sjoerd Wartna van het IFV, organiseert dit samenwerkingsverband sinds 2004 ontwikkeltrajecten voor procesmanagers oefenen. Dit handboek vormt de weerslag van de in de loop der jaren opgedane inzichten en ervaringen op het gebied van multidisciplinair oefenen. Het boek is, onder redactie van Anja Zonneveld van PLATO, geschreven door trainers die nauw betrokken zijn bij multidisciplinair oefenen, in samenwerking met deskundigen uit het oefenveld die het oefenen ‘van binnenuit’ kennen. Anja Zonneveld, Jaap van Lakerveld en Marlous Dekker-Regelink zijn verbonden aan PLATO. Selma van der Haar en Joep Rozendal waren bij het schrijven van de eerste druk verbonden aan PLATO respectievelijk Twynstra Gudde.

Laatst Gewijzigd: 08-05-2014