Onderzoek en interventies in Jeugd en Sociale veiligheid

PLATO ondersteunt instellingen bij de ontwikkeling van jongeren, het verhogen van de sociale veiligheid en de preventie van (jeugd-)criminaliteit.

Veiligheid, rechtvaardigheid, rechten en plichten krijgen pas betekenis als er concreet geoefend wordt met benodigde vaardigheden en expliciet aandacht wordt besteed aan attitude- en motivatieontwikkeling. Dat gaat niet vanzelf. Opvoeding en onderwijs hebben een taak om kinderen en jongeren hierbij te begeleiden.

Heeft u in uw werk met dergelijke thema's te maken? Dan wil PLATO zich met u buigen over wat nodig is om jongeren te helpen in hun ontwikkeling.


Activiteiten van PLATO

PLATO verricht onderzoek, advieswerk en ontwikkelt materialen ten behoeve van:

  • preventie van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
  • het voorkomen van (beginnende) jeugdcriminaliteit
  • het bevorderen van veiligheid in en rond scholen
  • de ontwikkeling van gedragscodes

Voorbeelden van projecten

-In nauwe samenwerking met Halt en de KNVB ontwikkelde PLATO in de zomer van 2014 de training ‘Sport en Gedrag’, bedoeld voor jongeren (12 tot 18 jaar) die zich misdragen in het voetbal.
-Onderwijskundige ondersteuning in het praktijkonderwijs
-Onderzoek op het gebied van passend onderwijs in samenwerking met de Fontys hogeschool

Meer weten?

Bekijk een overzicht van publicaties in onderzoek en interventies in Jeugd en Sociale veiligheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingeborg Tönis of Anja Zonneveld.

Laatst Gewijzigd: 29-03-2016