Opleiden, trainen, oefenen en leren in crisisbeheersing en rampenbestrijding

PLATO biedt ondersteuning op het gebied van oefenen in de rampenbestrijding aan ministeries, provincies, gemeenten, hulpverleningsregio’s of opleidingsinstituten.

PLATO werkt aan professionalisering in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. We voeren projecten uit in opdracht van ministeries, provincies, gemeenten, hulpverleningsregio’s of opleidingsinstituten. We werken samen met alle betrokken kolommen, met bestuurders, GHOR, brandweer, politie, waterschappen en bedrijven uit de vitale sector.


Activiteiten van PLATO

- beleidsvorming voor opleiden, trainen en oefenen (OTO)
- opstellen van functie-/competentieprofielen
- ontwikkelen en verzorgen van OTO-trajecten
- evalueren van OTO-activiteiten
- uitvoeren van onderzoek rondom opleiden, trainen en oefenen

Cursussen en professionaliseringstrajecten

- Cursus Oefen(bege)leider: voor degenen die zelf oefeningen (mono- of multidisciplinair) in elkaar zetten en willen leren hoe dit (beter) kan. 
- Ontwikkeltraject Procesmanager Oefenen (PMO): voor mensen die in de regio een regiefunctie (gaan) vervullen met betrekking tot multidisciplinair oefenen en dit aansturen.

Klik voor meer informatie over de bovenstaande cursussen op: Projecten 'Crisisbeheersing'.


Meer weten?

Bekijk de publicaties in het veld van Opleiden, trainen, oefenen en leren in crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap van Lakerveld of Manon Uijttewaal.

Laatst Gewijzigd: 29-03-2016