Doelstellingen

Ontwikkeling in kaart brengen

Met de monitor bouwen we een gegevensbestand op waarmee Leidse kinderen over de jaren gevolgd kunnen worden. Zo ontstaat een beeld van de ontwikkeling van groepen kinderen en kan bijvoorbeeld nagegaan worden hoe het de kinderen, die op VVE-speelzalen hebben gezeten, vergaat tijdens hun basisschoolloopbaan.