Exportknop en versleutelapplicatie klaar voor gebruik

In 2008 is de applicatie ontwikkeld waarmee in het Leidse basisonderwijs de persoonsgebonden nummers en andere persoonsgegevens (zoals naam en adres) vanuit ESIS versleuteld worden. Ook is de exportknop, waarin de benodigde gegevens opgenomen worden, aangepast. De pilot van de versleuteling is succesvol verlopen en inmiddels afgerond. Zowel de exportknop als de versleutelapplicatie zijn klaar gezet voor gebruik in het SKOOL-netwerk . Rond 26 maart hebben de Leidse basisscholen een brief ontvangen met instructie voor het gebruik van beide applicaties en het verzoek om het aanleveren van monitorgegevens. De versleuteling van de monitorgegevens in de voorschoolse periode zal in een later stadium gerealiseerd worden.


Laatst Gewijzigd: 01-04-2009