Eerste resultaten Leidse Monitor 2007-2008

Eind maart verwacht PLATO de basisschoolgegevens over het schooljaar 2007-2008 van de Leidse basisscholen te ontvangen. Al eerder verzamelde zij de gegevens over onder andere voor- en vroegschoolse educatie, Moeders in de Buurt en Opstapje, naschoolse activteiten en verwijsgegevens naar het speciaal basisonderwijs in Leiden. De bijbehorende rapportages vindt u op deze site.


Laatst Gewijzigd: 01-07-2009