Speciaal Basisonderwijs in Leidse Monitor

Tot nu toe verzamelde de Leidse Monitor over het basisonderwijs alleen gegevens op reguliere basisscholen. In de komende monitorronde zal PLATO ook informatie over Leidse kinderen in het Speciaal Basisonderwijs in Leiden meenemen. Het betreft hier gegevens over het schooljaar 2007-2008. Voorheen bevatte de monitor alleen informatie over het aantal verwijzingen van het regulier naar het speciaal basisonderwijs.


Laatst Gewijzigd: 01-07-2009