Rapportage 2007-2008

Uiterlijk 9 april 2009 verwacht PLATO de basisschoolgegevens over het schooljaar 2007-2008 van de Leidse basisscholen te ontvangen. Alle betrokken organisaties ontvangen zo spoedig mogelijk daarna het monitorrapport. Op 17 juni 2009 zal een impressie van de opbrengst van de Leidse Monitor over het schooljaar 2007-2008 worden gegeven tijdens het JES congres 'Het Gouden Schouderklopje'.

Al eerder verzamelde PLATO de gegevens over onder andere voor- en vroegschoolse educatie, Moeders in de Buurt en Opstapje, naschoolse activteiten en verwijsgegevens naar het speciaal basisonderwijs in Leiden. De bijbehorende rapportages publiceren we op deze site.

Laatst Gewijzigd: 14-05-2009