Joost de Zoete, MSc

Functie:
  • Onderzoeksmedewerker


Telefoon: +31 (0)71 527 3423
E-Mail: zoetejsde@plato.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: PLATO
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A15
Persoonlijke Homepage: www.fsw.leidenuniv.nl/​plato/​medewerkers/​joost-de-zoete.html


Joost de Zoete werkt sinds 2009 bij PLATO. Daarvoor voltooide hij de masterstudie ‘Culture, Organization and Management’ (cum laude) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens deze opleiding leerde hij vanuit sociale en culturele invalshoeken concrete organisatievraagstukken te analyseren en theorieën op organisatievraagstukken en -processen toe te passen. Naast zijn werkzaamheden binnen de thema’s jeugd en sociale veiligheid en crisisbeheersing en rampenbestrijding, houdt hij zich bezig met het thema ‘leren’ van volwassenen en kinderen in verschillende schoolse en niet-schoolse settings. Ook volwassen educatie heeft Joost zijn aandacht en hij doet o.a. onderzoek naar de kwaliteit van opleiders en cursussen in Europa. Andere interesse gebieden zijn didactiek in het muziekonderwijs en de toepassing van ICT in verschillende opleiding- en leersituaties. Het is voor Joost een uitdaging om samen met andere mensen te werken aan specifieke leerprocessen, en aan de slag te gaan met activiteiten die erop gericht zijn deze leerprocessen op te roepen, zodat vooraf beoogde resultaten op het gebied van kennis, vaardigheden of houding worden bereikt.

Recente projecten

  • Deelname aan internationaal netwerk 'Grundtvig International Network of Course Organisers' (GINCO en GINCO Training & Tools)

  • Deelname aan internationaal samenwerkingsverband 'Sinbad' (Verhalen vertellen aan jonge kinderen als pedagogisch middel om van te leren)

  • Coördinatie internationale (studie)bezoeken

  • Deelname aan internationaal onderzoek 'YEDAC' (Young Entrepreneurship – Developing in Action), project over competenties en leerprocessen van ondernemerschap

  • Deelname aan internationaal samenwerkingsverband VINTAGE (online tool for self eValuatIoN of key competences in adult AGE)

  • Website beheerder/redacteur PLATO

Publicaties

  • Tönis, I.C.M., Smit, H., Zoete, J.S. de, Brabander, C.J. de, Lakerveld, J.A. van (2010). To Behave or not to Behave? Een evaluatieonderzoek naar het gedragsprogramma 'Zo gaat dat hier: Behave!' voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Leiden: Universiteit Leiden, Platform opleiding, onderwijs en organisatie (PLATO) , WODC.

Laatst Gewijzigd: 09-03-2016