Manon Uijttewaal, MSc

Functie:
  • Onderzoeksmedewerker


Telefoon: +31 (0)71 527 3421
E-Mail: j.m.m.uijttewaal@plato.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: PLATO
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A13


Van 2005 tot 2007 is Manon Uijttewaal werkzaam geweest als ATPL-docent voor verkeersvliegers in opleiding. Door haar analytische benadering is ze in staat om verbanden te leggen en de studiestof meer inzichtelijk te maken. Door haar werk als docent is de interesse voor onderwijs en ontwikkeling opgebloeid. Vervolgens heeft zij aan de universiteit van Leiden Onderwijskunde gestudeerd. Tijdens deze studie heeft ze ook gewerkt als persoonlijk huiswerkbegeleider voor middelbare scholieren. Sinds augustus 2015 is zij werkzaam bij PLATO.

Recente projecten

  • De Leidse Monitor, waarin sinds het schooljaar 2006-2007 jaarlijks de resultaten van o.a. VVE, gezinsgerichte programma's en basisonderwijs gemonitord worden met behulp van een exportknop en een versleutelapplicatie ter bescherming van de persoonsgegevens van de betrokken kinderen en hun ouders.
  • Trainer bij de opleiding Procesmanager Oefenen (PMO), die wordt verzorgd in samenwerking met het IFV en Twynstra Gudde.

Laatst Gewijzigd: 28-10-2015