Deelname PLATO aan CECZ

In 2013 heeft PLATO in opdracht van de zorgverzekeraars eindtermen voor medische- en psychosociale basiskennis samengesteld voor de complementaire zorg. Hulpverleners en therapeuten, werkzaam in deze sector, moeten aan deze eindtermen voldoen om in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

Vanuit de branche leeft al enige tijd de wens om een centraal examen te ontwikkelen waarmee hulpverleners en therapeuten kunnen aantonen of zij  aan de eindtermen voldoen.
Daarom is in december 2014 het Centraal Exameninstituut voor de Complementaire Zorg (CECZ) opgezet. De examencommissie van dit instituut is verantwoordelijk voor de opzet, de inhoud en de uitvoering van de examens. Het is de bedoeling dat de eerste examens medio maart 2015 worden afgenomen.

In deze examencommissie is expertise m.b.t. het werkveld, onderwijs en toetsing vertegenwoordigd. Vanuit PLATO neemt Ingeborg Tönis deel (een van de samenstellers van de eindtermen).

Meer informatie over het CECZ en het examen kunt u vinden op de website van het CECZ:
http://www.centraalexamineren.nl/

Voor meer informatie over de activiteiten van PLATO m.b.t. kwaliteit en opleiden in de complementaire zorg kunt u zich wensen tot Ingeborg Tönis of Jaap van Lakerveld (071 527 3429).


Laatst Gewijzigd: 20-01-2015