Eindtermen voor medische- en psychosociale basiskennis in de complementaire zorg

PLATO heeft een set met eindtermen voor psychosociale en medische basiskennis samengesteld. Dit gebeurde in opdracht van vijf zorgverzekeraars. Input voor de eindtermen vormden reeds opgeleverde concepten van koepelorganisaties in de complementaire zorg.

 


De eindtermen betreffen een cognitieve basis die minimaal nodig is om in een opleiding het pluis/ niet pluis gevoel te kunnen ontwikkelen en om te kunnen leren wat de grenzen van de eigen deskundigheid zijn.
De eindtermen die PLATO heeft samengesteld gaan over de kennisinhoud die minimaal aan bod moet komen en het niveau waarop die kennis moet worden beheerst. Alleen voldoen aan de cognitieve basis is niet voldoende om het pluis/niet pluis gevoel te garanderen. Daarvoor gelden ook nog andere eisen. Deze aanvullende eisen worden gesteld door de zorgverzekeraars en de koepelorganisaties.

In tegenstelling tot de berichtgeving in de media heeft PLATO geen opleidingseisen opgesteld en voert PLATO geen opleidingen uit op het terrein van medische- en psychosociale basiskennis.

Meer weten over de eindtermen? Wat deze inhouden en hoe deze zijn samengesteld? Hier kunt u de betreffende documenten downloaden …

Laatst Gewijzigd: 08-10-2013