Resultaten InHerit en aankondiging cursus

PLATO is partner in een Europees project over Erfgoed: InHerit. In dat project ontwikkelen we samen met de partners (uit België, Duitsland, Engeland, Italië, Nederland, Polen en Zweden) model curricula voor professionals werkzaam in de erfgoed sector en iets specifieker in erfgoed interpretatie.  Deze model curricula zijn bedoeld voor diegenen, die mensen willen opleiden tot erfgoedinterpretator, erfgoed copywriter/designer ( die in tekst en visualisaties erfgoed toegankelijk maken en inzichtelijk), of erfgoed site planners (die voor een gehele erfgoed site de erfgoed interpretatie planmatig opzetten).
Resultaten van het project zijn onder meer competentieprofielen voor verschillende functionarissen in de erfgoed interpretatie; drie model curricula en een cursus voor diegenen die interesse hebben om zich op dit terrein te oriënteren en competenties te ontwikkelen. Een eerste try-out van die cursus zal plaats vinden in Engeland in september 2015. De data en locatie zullen spoedig bekend gemaakt worden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Inherit project website: http://www.interpretingheritage.eu/en/partners

en naar de tot dusver geproduceerde projectnieuwsbrieven:

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3


Laatst Gewijzigd: 07-04-2015