Klachtenprocedure

Klachtenprocedure, voor zover niet beschreven in de leveringsvoorwaarden:
- Een klacht wordt gemeld aan de contactpersoon/cursusleider.
- De klacht wordt geregistreerd en de ontvangst ervan wordt binnen 7 werkdagen bevestigd.
- Van de bespreking wordt een verslag gemaakt en ter autorisatie voorgelegd.
- Alle onoverkomelijke verschillen zullen worden onderworpen aan voor beide partijen bindende arbitrage, conform de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
- De partijen voegen zich naar de uitspraak van arbiter/arbitragecommissie (bindend advies).
- In eerste instantie treedt de procedure in werking die in het document ‘Leveringsvoorwaarden’ is beschreven onder ‘Geschillen en toepasselijk recht’.
- Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Leveringsvoorwaarden


Laatst Gewijzigd: 07-06-2016