Wat is PLATO?

PLATform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO)

Bij PLATO draait alles om leren: leren op school, leren in opleidingen, leren op je werk. Met onderzoek, ontwikkeling, adviezen en evaluaties draagt PLATO bij aan het versterken van leeromgevingen in allerlei sectoren in de samenleving. We ontwikkelen onderwijs, we werken aan oefeningen in de rampenbestrijding/crisisbeheersing, we doen onderzoeken op het terrein van jeugd. We werken voor overheden en bedrijven. We doen projecten om de leeromgeving te versterken in de sectoren zorg en welzijn en zijn actief in de volwasseneneducatie. PLATO verricht verschillende Europese projecten gericht op het reguliere onderwijs en op volwasseneneducatie.

Laatst Gewijzigd: 09-03-2016