Methode 'Ontwikkeling'

Onderwijsontwikkeling zoals uitgevoerd door PLATO betreft zowel leermiddelen, opleidingsprogramma’s, als leeromgevingen. Bij de ontwikkeling van onderwijs werken we aan de vertaling van wetenschappelijke inzichten in leerprocessen aan de invulling en vormgeving van lessen, cursussen en opleidingen.

Laatst Gewijzigd: 08-06-2016