Publicaties 'Crisisbeheersing'

Selectie

Titel: Oefenen als professie. Handboek procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Auteurs: Anja Zonneveld, Jaap van Lakerveld, Selma van der Haar, Marlous Dekker-Regelink, Joep Rozendal.
Jaar: 2009.
Uitgever: Garant, Antwerpen/Apeldoorn.

Titel: Towards a model for team learning in multidisciplinary crisis management teams.
Auteurs: S. van der Haar, K.E. Jehn & M.R.S. Segers.
Jaar: in press.
In: International Journal of Emergency Management.

Titel: Ontwikkeltraject Procesmanager Oefenen (PMO). Werkboek ‘Zelfassessment’.
Auteurs: PLATO, Twynstra Gudde, Nibra.
Jaar: 2005.
PLATO Universiteit Leiden, Leiden (interne uitgave).

Titel: In goede banen. Competenties voor repressieve brandweerfuncties. Eindrapportage.
Auteurs: J.A. van Lakerveld, C.A.J.M. Zonneveld (i.s.m. J. Bos, M.H.W. Frings-Dresen, E. Mol & B.Visser).
Jaar: 2002.
PLATO / Coronel Instituut / ERGOcare

Titel: In goede banen. Competenties voor repressieve brandweerfuncties. Rapportage fase 1. Rapportage fase 2. Rapportage fase 3 + 4. Rapportage fase 5.
Auteurs: I.W.M. Benthem, J.A. van Lakerveld & C.A.J.M. Zonneveld.
Jaar: 2002.
PLATO Universiteit Leiden, Leiden.

Titel: Advies aan de begeleidingscommissie herijking opleiding GHOR.
Auteurs: M.D. Karel, C.A.J.M. Zonneveld & J.A. van Lakerveld.
Jaar: 2000.
Uitgegeven door: Universiteit Leiden, Leiden.

Meer weten?

Lees meer over onze expertise in de crisisbeheersing of bekijk een overzicht van de afgeronde of huidige projecten.

Laatst Gewijzigd: 07-02-2014