Vervangingsgelden FSW

Het doel van de facultaire regeling m.b.t. zwangerschaps- bevallings- en ouderschapsverlof is dat de afwezigheid van medewerkers door zwangerschaps-, bevallings- of ouderschapsverlof financieel gecompenseerd wordt aan de betreffende instituten. Daarnaast stelt het de medewerkers die het verlof hebben genoten in staat gemiste onderzoekstijd in te halen.

Volledige tekst facultaire regeling m.b.t. zwangerschaps- bevallings- en ouderschapsverlof.


Laatst Gewijzigd: 10-10-2012