Leids Universiteits Fonds

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) zet zich in om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Het LUF verstrekt subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers en financiert bijzondere leerstoelen. Maar ook studenten kunnen een beroep doen op het LUF voor activiteiten die hun studie meerwaarde geven. Daarnaast is het LUF actief om oud-studenten betrokken te houden bij de universiteit.


Meer informatie kunt u vinden op de website van het LUF.

Laatst Gewijzigd: 26-01-2011