2 december 2015: promotie Cris Boonen

Hoe worden landsgrenzen getrokken? Hoe gaan diplomatieke actoren om met instabiele grenzen en verschuivingen in nationale soevereiniteit? De Leidse politicoloog Cris Boonen behandelt deze vraagstukken in haar proefschrift 'Borders in Dispute: The Construction of State and Nation in International Diplomacy', te verdedigen op woensdag 2 december 2015.

Meer informatie vindt u in de Universitaire Agenda.


Laatst Gewijzigd: 30-11-2015