Kwaliteitszorg

Interne kwaliteitszorg

Het Instituut Politieke Wetenschap kent meerdere vormen van interne kwaliteitszorg. Door middel van het studiebegeleidingplan worden studenten intensief begeleid. De opleidingscommissies hebben inspraak in de onderwijsprogramma’s en evalueren de cursussen.


Kwaliteitszorg FSW

De Gids Onderwijskwaliteitszorg FSW beschrijft het geheel van formele regels en activiteiten. Het heeft zowel interne als externe functies.