Interne kwaliteitszorg

Het Instituut Politieke Wetenschap kent meerdere vormen van interne kwaliteitszorg. Door middel van het studiebegeleidingplan worden studenten intensief begeleid. De opleidingscommissies hebben inspraak in de onderwijsprogramma’s en evalueren de cursussen.


Studiebegeleidingsplan

De opleiding Politicologie draagt zorg voor intensieve studiebegeleiding van eerste­jaars­­studenten in het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studiead­vies. Deze begeleiding kent de volgende componenten: het mentoraat, de training van academische vaardigheden en de studieadviezen.

Opleidingscommissies

Het Instituut Politieke Wetenschap heeft drie opleidingscommissies. De opleidingscommissies bestaan uit wetenschappelijk medewerkers en studenten. Zij adviseren aan het opleidingsbestuur en aan het faculteitsbe­stuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen.

Evaluaties

Van elke cursus uit het onderwijsprogramma worden evaluaties gemaakt door middel van vragenlijsten die aan het einde van de cursus aan de studenten worden uitgereikt. Deze formulieren bevatten meerkeuzevragen en ruimte voor opmerkingen. De resultaten van elke evaluatie worden na verwerking door de opleidingscommissie bekeken en besproken. De uitkomsten worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren.

Laatst Gewijzigd: 27-06-2012