Wetenschappelijke tijdschriften

Medewerkers van ons instituut zijn lid van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Sommige medewerkers zijn tevens (mede)redacteur van deze tijdschriften. Een overzicht van de desbetreffende tijdschriften vindt u hieronder.


  • Acta Politica (mederedacteur Ingrid van Biezen) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de Dutch Political Science Association. Dit tijdschrift (peer reviewed) publiceert in alle deelgebieden van de discipline, met inbegrip van Nederlandse en vergelijkende politiek, internationale betrekkingen, politieke theorie, bestuurskunde en politieke communicatie.


  • East European Politics (mederedacteur Petr Kopecký) is een wetenschappelijk tijdschrift (peer reviewed) dat artikelen publiceert op het gebied van de regering, politiek en internationale betrekkingen van de post-communistische ruimte, met inbegrip van Oost, Centraal en Zuidoost Europa, Rusland en alle andere landen die deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie.

    Voor boeken te bespreken in East European Politics, zie dit overzicht.


  • Regional & Federal Studies (mederedacteur Jan Erk) is een wetenschappelijk tijdschrift (peer reviewed) dat een wetenschappelijk platform biedt aan wetenschappers die zich bezighouden met internationaal onderzoek op deze gebieden. Het wetenschappelijk tijdschrift beoordeelt en selecteert artikelen van hoge kwaliteit die verschillende aspecten van regionalisme en federalisme behandelen en thematische, geografische, theoretische en methodologische grenzen overgaan. 


  • Res Publica (hoofdredacteur Joop van Holsteyn) is het politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen. Dit Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschrift (peer reviewed) publiceert artikelen in de (sub)disciplines van de politieke wetenschap, bestuurskunde, Europese en internationale politiek, politieke sociologie, communicatiewetenschap en andere thema's en onderwerpen die relevant zijn voor de politieke wetenschap in het algemeen.


Laatst Gewijzigd: 22-07-2014