Onderzoekers

Promoveren

Het Instituut Politieke Wetenschap heeft drie soorten promovendi: de buitenpromovendi, die in hun eigen tijd onder begeleiding van een hoogleraar aan hun promotieonderzoek werken; de promovendi die een beurs hebben ontvangen en op het instituut onder begeleiding aan hun proefschrift werken; en de promovendi die een drie- of vierjarige aanstelling hebben bij het instituut.