Subsidies aanvragen

Als wetenschappelijk medewerker kunt u verschillende subsidies aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek en deelname aan workshops en congressen. Gaat u naar een congres of workshop van een politicologische organisatie zoals ECPR of APSA, dan kunt u de voorwaarden op hun websites checken voor een toelage.


Indien u een paper presenteert, zal het departement dat deel van de kosten vergoeden waarvoor u geen subsidie van de organisatie of bijvoorbeeld het LUF heeft ontvangen.

Wilt u meer informatie over het aanvragen van subsidies voor onderzoeksprojecten bij bijvoorbeeld NWO, wendt u zich dan tot de onderzoeksdirecteur van het Instituut.

Laatst Gewijzigd: 02-09-2013