Opleidingsbestuur

U wordt doorgestuurd naar de nieuwe website: https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/sociale-wetenschappen/instituten/politieke-wetenschap

Het Instituut kent twee opleidingsbesturen, ieder bestaande uit een directeur en ten hoogste twee andere leden. Het studentlid wordt in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van het instituuts­bestuur bij te wonen met adviserende stem. Het opleidingsbestuur is o.a. belast met de organisatie en integratie van het onderwijs dat wordt gegeven ter uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en adviseert het faculteitsbestuur over inhoud en inrichting van de opleiding.


Opleidingsbestuur BSc Politicologie en MSc Political Science

Opleidingsbestuur van de Research Master Political Science and Public Administration

Laatst Gewijzigd: 13-02-2017