Instituutsraad

De instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen. Tot de instituutsraad behoren alle voor het instituut werkzame leden van het wetenschappelijk personeel, en alle leden van het ondersteunend personeel. Het lidmaatschap van de instituutsraad is onverenigbaar met dat van het instituutsbestuur.

Laatst Gewijzigd: 13-02-2017