Medewerkers Politieke Wetenschap

Ondersteunend en Beheerspersoneel

Onze instituutsmanager, studieadviseurs, medewerkers studentenzaken en stafsecretariaat, onderwijs- en buitenlandcoördinator, coördinator profileringsgebied en webredacteur.