Bethlehem, Prof. dr. J.G.Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: j.g.bethlehem@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Politieke Wetenschap
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B33


Jelke Bethlehem (1949) is bijzonder hoogleraar in de survey-methodologie, in het bijzonder met behulp van het Internet. Sinds 2012 is hij werkzaam bij het Instituut Politieke Wetenschap. Hij is tevens senior methodologisch adviseur bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag.

Hij studeerde mathematische statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn doctoraalexamen in 1974 werkte hij vier jaar bij het Mathematisch Centrum in Amsterdam. Hij hield zich vooral bezig met onderzoek op het gebied van multivariate statistische analysetechnieken en het ontwikkelen van statistische programmatuur.

In 1978 trad hij in dienst bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg. Hij deed daar theoretisch en praktisch onderzoek op het gebied van non-respons in surveys. In 1986 promoveerde hij tot Doctor in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift "Werken met non-respons". Ook hield hij zich bezig met het beveiligen van gepubliceerde gegevensbestanden tegen onthulling van individuele gegevens.

Van 1987 tot 1996 was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software voor  computergestuurd enquêteren.  Dit Blaise Systeem wordt nu door veel statistische bureaus over de hele wereld gebruikt en is de de-facto standaard op dit terrein.

Sinds 1997 is hij senior methodologisch adviseur van de divisie Methodologie van het CBS. In die functie houdt hij zich bezig met methodologische research op het gebied van survey-methoden, in het bijzonder non-respons en web-surveys. Hij heeft meegewerkt aan een aantal Europese onderzoeksprojecten.

Van 1991 tot 2011 was hij parttime hoogleraar in de Statistische Informatieverwerking aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

CV Bethlehem (2012)
Publicaties Bethlehem
Oratie Bethlehem

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015