Regelingen

Instituutsreglement

Het Instituutsreglement regelt de praktische en organisatorische gang van zaken binnen het Instituut Politieke Wetenschap.