Opleidingen

BSc Politicologie

In de studie Politicologie krijg je een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Hoe komen besluiten tot stand, welke overwegingen liggen eraan ten grondslag en wat zijn de gevolgen. Dat zijn vragen die jij als politicoloog stelt. En die je tijdens je studie Politicologie leert beantwoorden.


BSc-specialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties

De specialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken.