Inschrijven cursussen & tentamens

Als student Politicologie sta je niet automatisch ingeschreven voor werkgroepen en vervolgcursussen. Lees daarom hier hoe je je inschijft voor cursussen en hoe je je kunt aanmelden voor tentamens.

Inschrijven als student

Om je in te kunnen schrijven voor cursussen en tentamens moet je altijd zijn ingeschreven als student Politicologie of student Internationale Betrekkingen en Organisaties. Zorg er dus voor dat je je op tijd registreert bij de studentenadministratie bij Plexus.


Inschrijving hoorcolleges en werkgroepen in blok 1 van het eerste jaar

 • De inschrijving voor hoorcolleges en werkgroepen die worden gegeven in blok 1 van de propedeuse wordt verzorgd door het onderwijssecretariaat.
 • Na deze automatische inschrijving ontvang je vanuit uSis een bevestiging per email op je umailaccount. Bewaar deze bevestigingen goed.
 • Voor alle daaropvolgende vakken, dus vanaf blok 2 van het eerste jaar, moet je zelf je inschrijving regelen, via uSis.
 • Voor tentamens, ook die van blok 1 van het eerste jaar, moet je jezelf aanmelden, m.b.v. uSis.

Inschrijven voor cursussen

 • De cursussen die je moet/kunt volgen, vind je in de e-Studiegids.
 • Voor de roosters raadpleeg je dit overzicht.
 • Inschrijven gaat altijd via uSis en kan uitsluitend tijdens de daarvoor vastgestelde periodes. Wees er dus op tijd bij! Details over inschrijfperiodes, deadlines en uSis vind je hier: Onderwijs Servicecentrum: Inschrijving bachelorvakken.
 • Let op: Als je je inschrijft voor een vak, ben je nog niet aangemeld voor het betreffende tentamen. Daarover lees je hieronder meer.

Aan- (en af-) melden voor tentamens

 • Wil je meedoen aan een tentamen, dan moet je je daarvoor tijdig—d.w.z. ruim van tevoren—aanmelden. Er gelden strikte deadlines.
 • Aan- en afmelding verloopt uitsluitend via uSis.
 • Als je een tentamen niet aflegt en je hebt je niet tijdig afgemeld, dan wordt de tentamenkans als gebruikt beschouwd.
 • De instructies vind je hier: OSC: Aan- en afmelding tentamens. Volg deze instructies goed op!
 

Aanmelden voor vervolgcursussen

Vervolgcursussen
De inschrijving voor vervolgcursussen in het derde jaar loopt via uSis. Voor de vervolgcursussen die gedurende het hele jaar worden gegeven, kun je je vanaf medio augustus inschrijven (zie de e-Studiegids van Politicologie en Internationale Betrekkingen en Organisaties voor het vervolgcursusaanbod). Je ontvangt hierover een e-mail van het onderwijssecretariaat. Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd. Let erop dat er voor verschillende vervolgcursussen ingangseisen gesteld zijn waaraan je dient te voldoen. Ook dien je in het bezit te zijn van je propedeuse.

Bachelorscriptie
Elk jaar vindt een introductiebijeenkomst plaats waarin de verschillende scriptieseminars worden toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je informatie over de inschrijfprocedure. Om te kunnen starten met het Bachelorproject moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject in de e-Studiegids van Politicologie en Internationale Betrekkingen en Organisaties.

Inschrijven voor keuzevakken

Elk jaar worden er keuzevakken aangeboden vanuit het Instituut Politieke Wetenschap die ook toegankelijk zijn voor studenten van andere opleidingen. Deze keuzevakken kun je vinden op de keuzevakkenpagina van de e-Studiegids. Inschrijven voor de keuzevakken kan vanaf begin augustus en gaat via uSis

Procedure keuzevakken (voor vrije keuzeruimte derde jaar)

Als je de vakken hebt gekozen die je in wilt zetten in je vrije keuzeruimte dan kun je deze direct aan de examencommissie doorgeven.

 • Vul het keuzevaktoestemmingsformulier in (klik hier voor IBO en hier voor POL).
 • Lever het zelf in via de brievenbus op de vijfde etage (kamer 5.A57). Doe dit voor aanvang van het keuzevak, zodat je niet het risico loopt dat je een vak hebt gevolgd dat achteraf niet wordt goedgekeurd.
 • Je ontvangt alleen bericht indien je verzoek wordt afgekeurd (in de regel binnen 1,5 week).
 • Om het goedgekeurde keuzevak in jouw vereisten opgenomen te krijgen, dien je een verzoekschrift in uSis in. Kies hiervoor verzoekschrift type Vervanging. Wanneer het gaat om een keuzevak van buiten de Universiteit Leiden, kies je voor verzoekschrift type Extern Onderwijs.
Zie ook Ondersteuning omtrent verzoekschriften.

Criteria beoordeling keuzevakken

De keuzevakken worden op basis van de onderstaande criteria beoordeeld.
Het keuzevak:
 1. Maakt onderdeel uit van een bachelor opleiding WO/minor of is vermeld in de keuzevakkengids of volg je in het kader van studeren aan een buitenlandse universiteit;
 2. omvat literatuurstudie; 
 3. wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk of tentamen;
 4. heeft inhoudelijk niet teveel overlap met vakken uit het verplichte politicologie-curriculum (dus het mag wel tegen politicologie aanliggen qua thema, maar niet dezelfde stof behandelen als in de vakken bij politicologie).
Na goedkeuring dien je zelf zorg te dragen voor de inschrijving voor het vak via uSis of als dit niet lukt door te mailen naar de onderwijsbalie van de opleiding die het keuzevak aanbiedt.

Inschrijven voor een minor

De inschrijving voor een minor gaat eveneens via uSis. Bezoek deze website voor meer informatie over de minor en de inschrijfprocedure.

Opnemen van een minor in de keuzeruimte

Leidse minor:

Minor compleet behaald? → Vraag het Onderwijs Servicecentrum (osc@fsw.leidenuniv.nl) of zij de minor in jouw vereisten willen opnemen.

Minor gedeeltelijk behaald? → Dien een verzoekschrift (vervanging) in voor de behaalde vakken, in de keuzeruimte.

Niet-Leidse minor:

Minor compleet/gedeeltelijk behaald? → Dien een verzoekschrift (extern onderwijs) in voor de behaalde vakken in de keuzevakruimte. Als het verzoekschrift is goedgekeurd, lever je een gewaarmerkte cijferlijst aan bij het Onderwijs Service Centrum. Het is ook mogelijk een minor in de extracurriculaire ruimte te laten opnemen.

Verzoekschriften

Waartoe dient een verzoekschrift?
Een verzoekschrift dien je in wanneer je iets wilt wijzigen in je studievereisten. Je dient een verzoekschrift in via uSis. Je opleiding beoordeelt vervolgens je verzoek. Indien het verzoekschrift wordt goedgekeurd, worden je studievereisten gewijzigd. Welke typen verzoekschriften bestaan er?
Er bestaan vijf typen verzoekschriften:

 1. Vrijstelling
 2. Afwijkend aantal studiepunten
 3. Extracurriculair vak
 4. Vervanging
 5. Extern onderwijs
Voor meer informatie zie: Ondersteuning omtrent verzoekschriften.

Vragen

Heb je vragen over het aanmelden voor cursussen of tentamens dan kun je een e-mail sturen naar het Onderwijs Service Centrum (OSC). Het OSC bevindt zich op de begane grond van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Laatst Gewijzigd: 29-06-2016