Contractonderwijs Psychologie

De opleiding Psychologie biedt de mogelijkheid om uit het totale onderwijsaanbod een aantal cursussen apart te volgen. Dit ‘contractonderwijs’ is bestemd voor geinteresseerden die zich willen verdiepen in psychologie, maar niet de hele opleiding willen volgen.

Als contractstudent volg je één of meer cursussen en betaal je een bedrag op basis van het aantal studiepunten. Je volgt onderwijs samen met de reguliere studenten. Je wordt niet ingeschreven als reguliere student van de Universiteit Leiden, maar als contractstudent. Ook geinteresseerden die niet in het bezit zijn van de vereiste vooropleiding voor psychologie kunnen contractonderwijs volgen.    


Cursusaanbod

Al het contractonderwijs betreft cursussen uit het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Psychologie (de propedeuse). Bij deze cursussen wordt niet al te veel specifieke voorkennis op het gebied van de psychologie verondersteld. Wel moet je er rekening mee houden dat de te bestuderen literatuur vaak in het Engels is geschreven. Je volgt als contractstudent zowel de colleges als de werkgroepen (deze zijn verplicht). Je kunt in het kader van contractonderwijs deze cursussen volgen:

 • Inleiding in de psychologie
 • Persoonlijkheids, klinische en gezondheidspsychologie
 • Geschiedenis van de psychologie
 • Ontwikkelings- en onderwijspsychologie
 • Sociale en organisatiepsychologie
 • Psychologie en wetenschap
 • Bio- en neuropsychologie
 • Cognitieve psychologie
Voor de inhoud en de roosters van deze vakken, zie de e-Studiegids. (e-Studiegids > Bachelors met een P > Psychologie > eerste jaar).

Er bestaat de mogelijkheid tot het volgen van enkele specialistische cursussen uit het tweede en derde studiejaar, maar dan gaat het om uitzonderingen. Hiervoor moet apart toe­stem­ming worden aangevraagd bij één van de studieadviseurs.

Kosten

De omvang van elke cursus is weergegeven in zogenaamde ec’s (European credit). Eén ec staat voor 28 uur studie. Per ec betaal je € 119,--. De meeste cursussen hebben een omvang van 5 ec en daar ben je dus € 595,-- voor verschuldigd. Voor dit bedrag mag je het onderwijs volgen (colleges en werkgroepen) en een tentamen afleggen. Voor iedere cursus is er één regulier tentamen en één herkansing. Zak je voor een tentamen, dan kun je het herkansingstentamen binnen hetzelfde studiejaar afleggen.

Boeken en syllabi dien je zelf aan te schaffen. De boeken zijn verkrijgbaar bij de verschillende academische boekhan­dels. In Leiden zijn dit Polare en Van Stockum, beide in de Breestraat te Leiden. De boeken zijn ook verkrijgbaar bij de studievereniging Labyrint Leiden.

Readers zijn te bestellen via de bestelsite van de Universiteit Leiden. Ga hiervoor naar www.readeronline.leidenuniv.nl.

Plaats

 • De werkgroepen worden gegeven in het Pieter de la Court gebouw van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), Wassenaarseweg 52
 • Colleges worden gegeven in het Gorlaeus Laboratorium aan de Einsteinweg 55. Dit is een onderdeel van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.
 • De tentamens worden afgenomen in het Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6.

Parkeergelegenheid
Het is voor studenten helaas niet mogelijk te parkeren op het terrein van FSW. Indien je met de auto komt, kun je parkeren in de parkeergarage van het LUMC.

Inschrijving en betaling

Inschrijving voor een cursus kan door middel van het invullen van een inschrijf­for­mulier. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij het Onderwijs Servicecentrum. Betaling van de cursus doe je per machtiging via het inschrijfformulier. Na inlevering van het formulier met de machtiging ontvang je een bewijs van deelname. Restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer je minimaal twee weken voor de aanvang van de cursus annuleert. Daarna is geen restitutie meer mogelijk, ook niet in het geval van overmacht, teleurstelling, ziekte, of andere omstandigheden.

Tentamen
Voor ieder tentamen dat je wilt afleggen, moet je je afzonderlijk aanmelden bij het Onderwijs Servicecentrum. Dat kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor het tentamen.
Aan- en afmelding tentamens

Certificaat
Na afloop van een gevolgde cursus ontvang je op verzoek een op naam gesteld bewijs van deelname. Dit certificaat wordt uitsluitend verstrekt als je het afsluitend tentamen van de cursus hebt behaald en aan de werkgroepverplichtingen hebt voldaan. Het is niet mogelijk om een apart bewijs af te geven dat je de colleges hebt gevolgd.

Contact

Neem voor informatie over het contractonderwijs contact op met Onderwijs Servicecentrum.

Laatst Gewijzigd: 30-10-2015