Bacheloropleiding

Bacheloropleiding voltijd

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar is voor alle studenten hetzelfde. In het tweede en derde jaar mag je zelf je vakken kiezen. Zo geef je de studie zelf vorm.


Toelating bacheloropleiding

Natuurlijk voldoe je aan de toelatingseisen. Zo beheers je wiskunde op vwo-niveau, anders moet je een toets doen. Haal je die toets, dan hoeft de bijspijkercursus niet te volgen.


Deeltijdopleiding

De bacheloropleiding Psychologie in deeltijd is bedoeld voor studenten die parttime willen studeren. Je doet hetzelfde programma als de voltijdstudenten, maar dan gespreid over een langere tijd. Veel deeltijdstudenten hebben al een andere opleiding gedaan, vaak hbo. Ze zijn gemiddeld dan ook wat ouder dan voltijdstudenten en combineren de studie vaak met een baan of een gezin.


Honoursprogramma Psychologie

Honoursprogramma’s halen het maximale uit de student. Voor studenten Psychologie met goede studieresultaten biedt de opleiding Psychologie een Honoursprogramma aan om je verder te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er het facultaire Honours College en de universitaire Honours Academy.


Premasterprogramma

Maak je plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heb je een Nederlandse afgeronde hbo of wo-bacheloropleiding? Dan kán het eenjarige premasterprogramma Psychologie een brug naar de toekomst zijn. Op de Masterdag op vrijdag 10 maart 2017 wordt een aparte voorlichting gegeven over het premasterprogramma Psychologie.


Contractonderwijs Psychologie

De opleiding Psychologie biedt de mogelijkheid om uit het totale onderwijsaanbod een aantal cursussen apart te volgen. Dit ‘contractonderwijs’ is bestemd voor geinteresseerden die zich willen verdiepen in psychologie, maar niet de hele opleiding willen volgen.


Programma Studentassistenten Onderzoek (PSO)

Het Programma Studentassistenten Onderzoek (PSO) bood talentvolle allochtone bachelorstudenten een programma aan bovenop het reguliere studieprogramma. Dit programma was bedoeld om onderzoekservaring op te doen in het eigen vakgebied en ter oriëntatie op het werken als wetenschapper. Het programma bestaat niet meer!