Honoursprogramma Psychologie

Honoursprogramma’s halen het maximale uit de student. Voor studenten Psychologie met goede studieresultaten biedt de opleiding Psychologie een Honoursprogramma aan om je verder te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er het facultaire Honours College en de universitaire Honours Academy.

Voor studenten Psychologie met (zeer) goede studieresultaten is er naast het gewone programma de mogelijkheid om deel te nemen aan een Honours Programme. Studenten solliciteren naar een plaats in dit programma. Studenten worden gemotiveerd en uitgedaagd hun talent optimaal te benutten.

Honours Lectures Psychologie in je 2e jaar
In deze serie lezingen van excellente onderzoekers van het Instituut Psychologie krijgen psychologiestudenten beter inzicht in de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie:
Fenna Poletiek

Honours Research Bachelor Project Psychologie (HRBP) in je 3e jaar
In het derde studiejaar kun je in het Honours Programme een uitgebreider onderzoek doen voor je bachelorproject. Je doet dan een Honours Research Bachelor Project (HRBP). Je voert het onderzoek individueel uit gedurende het hele derde jaar. Aan het eindprodukt worden hogere eisen gesteld. Voor studenten is het een unieke kans om te kijken of zij een wetenschappelijke loopbaan ambiëren. Meer informatie: 
Fenna Poletiek

Posterpresentatie van het Honours Research Bachelor Project voor derdejaarsstudenten Psychologie

Posterpresentatie van het Honours Research Bachelor Project voor derdejaarsstudenten Psychologie

Honours classes voor 3e jaars bachelors van alle studies

Aanmelden staat open voor bachelorstudenten van het universitaire Honours College en voor alle gemotiveerde, derdejaars bachelorstudenten.
Aanmelden Honours Classes (Engels)

Meer informatie
Dr. Pascal Haazebroek

Facultair Honours College

'Wetenschap en Samenleving' heet het Honours College van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). De focus is gericht op de interactie tussen wetenschap en maatschappij.   
Honours College FSW

Universitaire Honours Academy

Honours Academy - Honours College

Suzanne van de Groep, psychologie: 'als wetenschapper écht iets betekenen voor de samenleving.'

Suzanne van de Groep, psychologie: 'als wetenschapper écht iets betekenen voor de samenleving.'

Honours certificaat psychologiestudente met project bij Anne Frank Huis

Laatst Gewijzigd: 02-03-2017