Toelating bacheloropleiding

Natuurlijk voldoe je aan de toelatingseisen. Zo beheers je wiskunde op vwo-niveau, anders moet je een toets doen. Haal je die toets, dan hoeft de bijspijkercursus niet te volgen.

1. Waarom is matching verplicht?

In de wet staat dat je als aankomend student recht hebt op studiekeuzeactiviteiten als je je voor 1 mei aanmeldt. De opleiding Psychologie aan de Universiteit Leiden vindt het zó belangrijk dat je bewust kiest voor de opleiding dat we de studiekeuzecheck, die wij matching noemen, verplicht stellen. Uit ervaring weten we dat studenten die op tijd een studie kiezen en een bewuste afweging daarbij maken, een grotere kans hebben om een goede start te maken in hun studie en het eerste jaar te halen.


2. Hoe meld ik me aan voor de matching?

Na je inschrijving via Studielink ontvang je vanzelf een e-mail om je aan te melden voor matching. Deze email zal circa 2 weken voor aanvang van de matchingsperiode worden verstuurd.

3. Ik wil Psychologie studeren maar ik weet nog niet aan welke universiteit. Wat moet ik doen?

Als je twijfelt tussen verschillende universiteiten, bezoek dan eerst open dagen en meeloopdagen. Schrijf je tijdig in voor de opleiding aan de universiteit die het beste bij je past en doe de matching om een goede indruk van de opleiding te krijgen.

4. Wat als ik niet kan deelnemen aan de matchingsactiviteit?

Je kunt meedoen aan de matching in februari of juni. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding in Studielink, wordt je vanzelf uitgenodigd om mee te doen aan de eerstvolgende matching. Als je niet kunt meedoen, kun je een verzoek indienen om een uitzondering te maken. Geplande vakantie is geen reden om de matching niet te doen. De matchingsmodule is online en kun je dus zelf inplannen. Als je niet meedoet of de matchingsmodule niet afrondt, wordt je verzoek tot inschrijving afgewezen en kun je niet beginnen met de opleiding.

5. Wat is het verschil tussen proefstuderen, een meeloopdag en matching?

De open dag is bedoeld om je te oriënteren op verschillende opleidingen en het studentenleven in Leiden. Wil je je verder verdiepen in de studie van je keuze, kom dan sfeer proeven tijdens meeloopdagen of proefstuderen. Als je zeker bent van je studiekeuze, schrijf je je in en doe je voor de opleiding Psychologie mee met de verplichte matching.

6. Wat als ik na de matching besef dat de studie niet bij mij past?

Mocht je erachter komen dat de opleiding toch niet bij je past, dan moet je opnieuw een keuze maken. We raden je aan om in februari aan matching mee te doen. Mocht je dan toch nog willen wisselen van opleiding, dan heb je voldoende tijd om je te oriënteren.

7. Waar kan ik de regels over matching vinden en hoe kan ik bezwaar aantekenen?

De regels over matching zijn opgenomen in het Reglement inschrijving en collegegeld 2017-2018.

8. Wanneer is mijn inschrijving compleet?

Alle stappen op een rijtje:
• Je hebt zo snel mogelijk, en uiterlijk op 1 mei een verzoek tot inschrijving gedaan in Studielink.
• Je hebt deelgenomen aan het volledige programma van een matchingsactiviteit.
• Je bent toelaatbaar voor de opleiding op basis van je vooropleiding.
• Je hebt de Universiteit Leiden gemachtigd om het collegegeld af te schrijven.

9. Zijn er kosten verbonden aan matching?

Nee, aan de matching zijn geen kosten verbonden.

Vooropleiding

Je voldoet aan de toelatingseis van de bacheloropleiding Psychologie als je in het bezit bent van:

  • Het einddiploma vwo: gymnasium of atheneum
  • Een propedeusediploma van een hbo-instelling, behaald in of na 1986, met wiskunde 
  • Een einddiploma van een hbo-opleiding

Ben je goed voorbereid op je eindexamen? Of wil je misschien een zo hoog mogelijk gemiddelde? Dan is een examencursus misschien iets voor jou.

Wiskunde-eis op vwo-niveau

Iedereen die Psychologie wil studeren, moet wiskunde op vwo-niveau beheersen. Heb je dat niveau niet, dan spreken we van een wiskundedeficiëntie. Die deficiëntie moet je wegwerken voor aanvang van de studie. Je kunt daarvoor een wiskundecursus volgen bij de universiteit. Dat is een cursus van een avond per week, van januari tot en met april. Je sluit de cursus af met een toets. Als je die haalt, is je wiskundeniveau voldoende. Download de brochure informatie wiskundecursus (pdf)

Vragen?
Heb je nog vragen over de wiskunde-eis? Stuur een mail naar studieadviseur/ wiskundecoördinator Jan van Rooij
Rooij@fsw.leidenuniv.nl

Vrijstelling wiskundetoets

In een aantal gevallen is vrijstelling van de toets mogelijk, bijvoorbeeld:

  • als je havo hebt gedaan met de profielen NT, NG of EM
    én je eindcijfer voor wiskunde een 6 of hoger was

NB. Deze  vrijstellingsregeling geldt niet voor studenten die wiskunde moeten afleggen voor een toelatingsexamen, het zogenoemde Colloquium Doctum.
De volledige tekst over vrijstellingen vind je in de brochure informatie wiskundecursus (pdf)

Laatst Gewijzigd: 17-08-2017